Czym jest system LIMS?

Czym jest system LIMS?

Laboratory Information Management System (LIMS), czyli System Zarządzania Informacją Laboratoryjną, to narzędzie, które służy do zarządzania danymi laboratoryjnymi oraz związanych z nimi procesów. Jest to oprogramowanie, które zapewnia automatyzację procesów laboratoryjnych, włączając w to zarządzanie próbkami, wynikami testów, procedurami raportowania oraz integracją z innymi systemami. Czytaj dalej „Czym jest system LIMS?”