Finezja – Rezydencja Słońca NZOZ Medilife Dąbrówka

Misją jaką wypełnia Dom Opieki Finezja Rezydencja Słońca Dąbrówka to opieka nad osobami szczególnie dotkniętymi przez los. Podopiecznym tych placówek są osoby niepełnosprawne, osoby po hospitalizacji przewlekle chore wymagające całodobowej opieki, zarówno pielęgniarskiej, lekarskiej oraz socjalnej, a także z zakresu rehabilitacji.

Dom Opieki Finezja Rezydencja Słońca zapewnia podopiecznym z ciężkim chorobami przewlekłymi aby jak najszybciej wrócili oni do poprawy swojej kondycji ruchowej, która jest podstawą na poprawienie ich życia oraz poprawę życia rodzin osób dotkniętych chorobą. Pacjenci mają tu zapewnione całodobowe świadczenia zdrowotne w których znajduje się również rehabilitacja oraz możliwość dalszego leczenia farmakologicznego poza szpitalem w odpowiednio przygotowanych salach.

Finezja Rezydencja Słońca wchodzi w skład Polskiej Grupy Medycznej Medilife i jest wpisana do rejestru podmiotów medycznych prowadzonego przez wojewodę mazowieckiego. Dom Finezja Rezydencja Słońca jako jedna z nielicznych tego rodzaju realizuje program opieki medycznej oparty na wytycznych Ministra Zdrowia. Świadczenia Medyczne jakie proponuje Dom Opieki Finezja Rezydencja Słońca stawia sobie za cel niesienie pomocy i ulgi w chorobie osobom dotkniętym różnego rodzaju przewlekłym schorzeniami. Pensjonariusze mogą skorzystać z pobytu długoterminowego i okresowego , turnusów rehabilitacyjnych oraz wczasów organizowanych z myślą o seniorach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.