Jak zostać pilotem samolotowym?

W dzieciństwie wiele osób marzy o tym, aby być pilotem. Jednak warto wiedzieć jakie szkolenia umożliwią wykonywanie określonych lotów. Niektóre osoby traktują pilotowanie jako zajęcie hobbistyczne, a inne z kolei wiążą swoją przyszłość z zawodowym pilotowaniem. Dzięki szkołom latania można podjąć się specjalnych kursów i osiągać swoje wymarzone cele.

Jakie licencje umożliwiają pilotowanie?

Obecnie istnieją różne szkolenia, które umożliwiają nam wykonywanie lotów. Jednak jako podstawowe szkolenie, które daje możliwość latania, uznaje się licencje pilota turystycznego PPL(A). Taka licencja daje nam możliwość wykonywania lotów jedynie w celach turystyczno-rekreacyjnych. W przypadku osoby, która chce zostać zawodowym pilotem, musi ona zdobyć dodatkowe uprawnienia. Dokumenty, które dają nam możliwość zastania prawdziwym pilotem to między innymi licencja CPL(A) oraz licencja ATPL(A). Oprócz tego od pilota wymagana jest posiadanie licencji na przykład na loty nocne oraz uprawnienie do wykonywania lotów na samolotach wielosilnikowych.

Jak uzyskać licencję pilota turystycznego?

Osoba, która chce uzyskać licencje PPL(A), musi przede wszystkim ukończyć specjalne szkolenie na pilota turystycznego. Szkolenie składa się zwykle ze 100 godzin części teoretycznej oraz z minimum 45 godzin części praktycznej. Kandydat na stanowisko turystycznego pilota samolotowego musi zdać egzamin praktyczny oraz teoretyczny przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną Urzędu Lotnictwa.

Jakie są wymagania do bycia pilotem turystycznym?

Podstawowym wymaganiem dla osoby, która chce się podjąć kursu na turystycznego pilota samolotowego, jest wymóg ukończenia 16 lat w trakcie rozpoczęcia kursu i ukończenia 17 lat w chwili przystąpienia do egzaminów uprawniających do licencji. Dodatkowo kandydat starający się o licencję PPL(A) musi posiadać ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie kategorii 1 lub 2 oraz musi mieć wykształcenie nie mniejsze niż gimnazjalne.

Jak uzyskać licencję pilota zawodowego?

Licencję pilota zawodowego można otrzymać po ukończeniu specjalnych kursów. Uprawnienie CPL(A) umożliwia wykonywanie lotów w celach zarobkowych. Dodatkowo możemy wykonywać loty w charakterze dowódcy z załogą jednoosobową oraz jako drugi pilot. Jedną z możliwych dróg, którą musi przejść osoba starająca się o zdobycie licencji, jest sukcesywne przejście kursu na pilota zawodowego lub przejście teoretycznego kursu pilota liniowego. Szkolenie składa się zwykle z 20 godzin praktyki. Po przejściu kursów należy podejść do egzaminów, które odbywają się przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Jakie są wymagania do bycia pilotem zawodowym?

Podstawowymi wymaganiami do bycia pilotem zawodowym to posiadanie licencji PPL(A), uprawnienia NVFR oraz przebyte 150 godzin całkowitej liczby lotów. W tej liczbie 100 godzin musi być przebyte w charakterze pilota dowódcy (PIC). Oprócz tego minimalnymi wymaganiami dla kandydata, który chce podjąć się kursu, jest wymóg pełnoletności, posiadanie wykształcenia średniego oraz posiadanie podstawowych badań lotniczo-lekarskich kategorii I.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.