Jakie dokumenty są niezbędne do odprawy celnej?

Odprawa celna, która coraz częściej przewija się w naszym życiu dotyczy głównie realizacji importu oraz eksportu towarów do i z krajów nie należących do Unii Europejskiej. Zanim jednak do takiej odprawy przystąpimy, powinniśmy się upewnić, że posiadamy szereg niezbędnych dokumentów, które pozwolą nam bez przeszkód przeprowadzić tenże proces. Dlatego też postanowiliśmy zagłębić się nieco i przygotowaliśmy dla Was listę dokumentów, które będą niezbędne podczas odprawy celnej.

Faktura handlowa

Jest to dokument, który wystawia sprzedający. Jest to też zarazem potwierdzenie dokonania transakcji handlowej, a zarazem wezwaniem do zapłaty za importowane towary. Żeby taka faktura została zaakceptowana przez Urząd Celny, powinna zawierać takie informacje jak:

 • Dane osobowe sprzedającego,
 • Dane osobowe kupującego,
 • Numer faktury,
 • Datę jej wystawienia,
 • Ilość i nazwy importowanych towarów,
 • Wartość ogólną zamówienia,
 • Warunki dostawy,
 • Informacje o pochodzeniu towaru,
 • Szczegóły związane z ubezpieczeniem,
 • Podpis lub pieczątkę firmy sprzedającej.

Packing List (lista pakowa)

Dokumenty do odprawy celnej, które potrzebujesz to miedzy innymi lista pakowa jest to dokument zawierający informację o załadowanych na dany środek transportu produktach. Jest to swego rodzaju specyfikacja, która stanowi spis towarów znajdujących się w kontenerze. W takim dokumencie powinny znaleźć się informacje o wadze netto oraz brutto towarów, ilość sztuk, dane osobowe sprzedającego i kupującego, czy też wymiary produktów.

List przewozowy

List przewozowy może przybierać wiele form, ponieważ wyróżniamy lotnicze, morskie, drogowe oraz kolejowe listy przewozowe. Mają one na celu potwierdzić przekazania towaru przewoźnikowi. Importer powinien go również otrzymać od załadowcy w trzech egzemplarzach z odpowiednim wyprzedzeniem. Nadawca otrzymuje z kolei jeden egzemplarz. W liście przewozowym powinny znaleźć się takie informacje jak dane nadawcy, przewoźnika, kupującego, a także informacje o formie transportu, jak i o samym ładunku.

Dodatkowe dokumenty do odprawy celnej

Powyżej dokumenty są zawsze niezbędne i bez nic nie dokonamy żadnej odprawy celnej. Nie oznacza to jednak, że są one jedynymi dokumentami, jakie mogą być nam potrzebne. W wielu przypadkach możemy potrzebować bowiem jeszcze takich dokumentów jak:

Certyfikat CE i deklarację zgodności

Wiele towarów importowanych do krajów Unii Europejskich jest objętych posiadaniem właśnie takiego certyfikatu. Potwierdza on bowiem zgodność towaru z obowiązującymi regulacjami w Unii Europejskiej oraz zgodność z Dyrektywami Nowego Podejścia z zakresu bezpieczeństwa towarów.

Świadectwo pochodzenia

Jest to dokument, który zawiera informacje na temat miejsca produkcji towarów. Takie świadectwo wymagane jest głównie do odprawy celnej tekstyliów oraz odzieży.

Inne pozwolenia

Jeszcze innymi potrzebnymi dokumentami do odprawy celnej są:

 • Kontrole weterynaryjne,
 • Dokumentacje dotyczące materiałów niebezpiecznych (benzyna, baterie, sztuczne ognie),
 • Dokumentacja dotycząca produktów chemicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.