LEX NOSTRA – Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej

Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA to organizacja non – profit, działająca nieprzerwanie od momentu jej założenia, który miał miejsce w roku 2010. Główna siedziba Fundacji mieści się w Warszawie przy ul. Siennej 45 lok. 5. Dodatkowo działalność prowadzona przez Fundację ma miejsce w biurach terenowych znajdujących się w województwie podlaskim w miejscowości Czarna Białostocka oraz na południu kraju w województwie śląskim w Katowicach.

Maciej Lisowski video

Działalność i cele fundacji

Działalność fundacji nie ogranicza się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ współpracuje również z państwami europejskimi oraz Stanami Zjednoczonymi.

Do głównych celów, które Fundacja postawiła przed sobą należą:

  • działalność na rzecz ochrony przedsiębiorców pokrzywdzonych przez aparat państwowy oraz organy i instytucje publiczne,
  • propagowanie powszechnej znajomości prawa oraz uprawnień z niego wynikających wśród obywateli,
  • wzmacnianie w społeczeństwie poszanowania dla godności ludzkiej i poszanowania praw innych obywateli,
  • podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie prawnych gwarancji postrzegania i ochrony praw człowieka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • podejmowanie inicjatyw edukacyjnych oraz badawczych w zakresie prawnych gwarancji przestrzegania i ochrony praw przedsiębiorców oraz przedsiębiorstw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • promocja mediacji jako skutecznego sposobu na zmianę postrzegania roli instytucji stosowania prawa i roli samych prawników we współczesnych społeczeństwach, co ma na celu odciążenie sądownictwa oraz pozytywne przeobrażenie kultury prawnej

Działalność prowadzona przez Fundację obejmuje również bezpłatną opiekę prawną i psychologiczną około 7000 osób rocznie. Pomoc ta dostępna jest osobiście, drogą telefoniczną, korespondencyjnie, a także przez portale społecznościowe, takie jak Facebook oraz Twitter. Do większości beneficjentów pomocy zapewnianej przez Fundację zaliczają się osoby pokrzywdzone przestępstwem, nie będące w stanie samodzielnie ponieść kosztów obsługi prawnej i psychologicznej. Spotkania ze specjalistami współpracującymi z Fundacją zapewniają uzyskanie bezpłatnej i fachowej pomocy, co przyczynia się do rozstrzygania sprawy ze skutkiem pozytywnym dla podopiecznych Fundacji.

Tego typu działania prowadzone są przez Fundację od początku jej istnienia, tj. od 2010 roku. Poprzez chęć ciągłego rozwoju oraz dążenie do poszerzania swojej działalności i dotarcia do jak największej liczby osób, Fundacja każdego roku współpracuje z wieloma podmiotami zewnętrznymi. Należą do nich zarówno instytucje państwowe, w tym ministerstwa: Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki Społecznej, Ministerstwo Kultury, a także z licznymi organizacjami NGO, do których należą: Fundacja Ambasada Kultury, Fundacja A kuku, Fundacja Ordo et Pax; z MOPSami, ośrodkami społecznymi, z organami wymiary sprawiedliwości, takimi jak: prokuratura, sądy, z jednostkami Policji oraz z Zakładami Karnymi i Spółkami Skarbu Państwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.