Odprawa celna importowa – krok po kroku

Obrót towarami pomiędzy krajami państw trzecich a państwami Unii Europejskiej z roku na rok się zwiększa. Jest już wręcz codziennością dla wielu polskich firm, które muszą oczywiście liczyć się z wykonywaniem odprawy celnej importowej. Dlatego też by czuć się bezpiecznie i pewnie w swoim biznesie niezbędne jest zadbanie o sprawny i prawidłowy przebieg tychże procesów, z uwzględnieniem wszelkich formalności.

Niestety, często dla przedsiębiorców najgorszym i najbardziej żmudnym punktem całego obrotu towarami jest odprawa celna, która jak już wspomnieliśmy jest niezbędna w przypadku handlu czy wymiany towarów z krajami nienależącymi do Unii Europejskiej. Wiąże się bowiem ona z szeregiem licznych dokumentów i procedur. Ponadto dochodzi opłata cłowa. Dlatego też postaramy się Państwu nieco przybliżyć na czym polega odprawa celna.

Czym w ogóle jest odprawa celna?

Jak już wspomnieliśmy na samym początku, odprawa celna importowa to nieodzowny element w przypadku importu towarów z krajów spoza Unii Europejskiej. Obejmuje ona szereg czynności oraz opłat uregulowanych specjalnymi przepisami celnymi. W dużym skrócie, jest to kontrola towarów przewożonych z państw trzecich oraz dokumentów dotyczących właśnie tych towarów. Każda taka odprawa jest również realizowana z wykorzystaniem formularza SAD.

Gdzie odbywa się odprawa celna i kto jest za nią odpowiedzialny?

Odprawa celna importowa odbywa się w wyznaczonym do tego miejscu, najczęściej przy granicy. Najczęściej wykorzystywanymi w tym celu miejscami są Urzędy Celne, miejsca uznane przez Urzędy Celne czy też miejsca wyznaczone przez organy celne lub wolne obszary celne. Za taka odprawę odpowiedzialny jest zawsze importer – może on ją przeprowadzić samodzielnie lub też skorzystać z pomocy agencji celnej, która bywa ogromnym wsparciem dla przedsiębiorstw.

Odprawa celna importowa krok po kroku

Odprawa celna importowa skład się z trzech głównych etapów.

Pierwszy krok to zgłoszenie celne, które najczęściej dokonywane jest w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu AIS/IMPORT. Należy je przygotować zgodnie z instrukcją, która jest dostępna na platformie PUESC. Ponadto każda osoba, która importuje towary spoza Unii Europejskiej jest zobligowana do posiadania specjalnego numeru EORI, który jest niezbędny do przeprowadzenia odprawy celnej.

Krok drugi to dołączenie wymaganej dokumentacji. Mówimy tu głównie o takich dokumentach jak faktura handlowa wystawiana przez eksportera, świadectwo pochodzenia towaru, specyfikacja załadunkowa, czyli packing lig, list przewozowy, który różni się w zależności od tego, jaki rodzaj transportu został wybrany, a także faktura za transport i ubezpieczenie. W skrajnych przypadkach mogą być od nas wymagane również inne dokumenty, takie jak:

  • Umowa licencyjna,
  • Certyfikat składu,
  • Certyfikat jakości,
  • Certyfikat fumigacji,
  • Deklaracja zgodności CE,
  • Świadectwo CITES,
  • Świadectwo FLEGT.

Ostatni krok to uiszczenie opłaty celno-podatkowej oraz dopuszczenie towaru do obrotu. Taka płatność powinna być dokonana w terminie 10 dni od daty przyjęcia zgłoszenia celnego oraz otrzymania komunikatu z powiadomieniem o długu celnym. Istnieją również przypadki, gdy towar jest zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty celnej lub jest ona odroczona w czasie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.