Tęczowe o profilu lingwistyczno – artystycznym

tęczowe przedszkoleTęczowe Przedszkole w swoim programie ma edukacje językową stosując innowacyjną metodę nauczania, która ma za zadanie przygotować maluchy do zdobywania umiejętności czytania i pisania. Dzięki nowoczesnej metodzie dzieci pozbywają się trudności nie tylko w czytaniu i pisaniu ale także w zrozumieniu czytanego tekstu. Pedagodzy prowadzą z dziećmi zajęcia mające na celu naukę prawidłowej wymowy, poprzez zabawę z wykorzystaniem klocków Lego dzieci poznają alfabet. Wszechstronność prowadzonych zajęć sprawia, że dzieci w kolejnych latach nauki szkolnej mają większą wiedzę i ułatwiony start po przejściu do trybu nauczania szkolnego. Dzięki temu wychowankowie przedszkola mogą osiągnąć większe sukcesy w nauce i dalszym życiu.

Przedszkole Tęczowe oferuje dzieciom wybór nauki języka może to być język: niemiecki, angielski, włoski, hiszpański, rosyjski i francuski. Pedagodzy wprowadzają naukę języka do jako codziennej formy obcowania z dziećmi oraz przez gry i zabawy. Dodatkowo nauka wspierana jest odpowiednimi materiałami dydaktycznymi ułatwiającymi dzieciom naukę. Nauczanie prowadzą pedagodzy z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym.

Profil artystyczny

Zajęcia artystyczne w Tęczowym Przedszkolu nastawione są na:

  • Rozwijanie zainteresowań plastycznych, teatralnych, muzycznych, konstrukcyjnych, tanecznych
  • w kierunku samodzielnego odkrywania, manipulowania, dotyku i podejmowania różnych działań
  • umiejętności w okazywaniu swoich uczuć, wzajemnej komunikacji, zaznaczaniu własnej osobowości
  • samodzielności w myśleniu i podejmowaniu właściwych decyzji, dokonywania właściwych wyborów i
  • poczucia własnej wartości, wykazywania się własną inicjatywą w działaniu
  • rozbudzanie chęci poznawania otaczającego świata i kreatywności

Dodatkowo przedszkole prowadzi zajęcia w postaci warsztatów plastycznych, ekologicznych, multimedialnych, zajęcia karate, warsztaty teatralne, balet i taniec.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.